top of page

Anpassa cellens data

Om du vill använda en cell i en funktion så krävs ofta att cellen ser ut på ett visst sätt. Du kan exempelvis inte summera en cell som har både text och siffror i sig. Det krävs då första att datan anpassas, kanske att siffrorna står som de tre första tecknen och du vill plocka ut dessa? Det kan även vara att du vill byta tecken från + till -, eller slå ihop flera celler och/eller texter.

Våren/sommaren 2020 släpper jag en Youtube-video på Excel med Rickard om detta, som läggs ut här också. Subscriba för att inte missa! Tills vidare - se nedan:

10 verktyg och funktioner att gå igenom

 1. Ta bort oönskade värden med "Ersätt"

 2. Ta ut X antal tecken från vald cell, från högra sida (=HÖGER)

 3. Ta ut X antal tecken från vald cell, från vänstra sida (=VÄNSTER)

 4. Ta ut X antal tecken från vald cell, starta i mitten (=EXTEXT)

 5. Dela upp en kolumn i flera (Text till kolumner)

 6. Slå ihop data (& samt =SAMMANFOGA)

 7. Lägg kolumner som rader och vice versa (transponera)

 8. Avrunda din cells värde (=AVRUNDA)

 9. Gör om talet till positivt (=ABS)

 10. Byt tecken på cells värde (Kopiera cell med -1, multiplicera därefter in)

01/ Ta bort oönskade värden i cellen ("Ersätt")

I menyfliken Start finns längst till höger rutan "Sök och Markera" och under denna "Ersätt" (även Ctrl + H).

Här väljer du att söka efter värden och ersätta dem med något annat

Tänk på att:

 1. Ersätt med ingenting för att få det att försvinna

 2. Välj minst två celler, annars tar den hela fliken

 3. Du byter ut det som faktiskt står i cellen, inte vad cellen returnerar. Gör om till värde först om du har en funktion

 4. Under alternativ har du "Matcha hela cellinnehållet". Ex om du vill byta ut Äpple mot Päron, men inte att Granatäpple kommer med

02/ =HÖGER (=RIGHT)

Funktionen =HÖGER hämtar X antal tecken från en cell, med start från höger. Det finns två argument:

Cell du vill hämta tecken från ; 
​Hur många tecken från höger som ska hämtas

03/ =VÄNSTER (=LEFT)

Funktionen =VÄNSTER hämtar X antal tecken från en cell, med start från vänster. Det finns två argument:

Cell du vill hämta tecken från ; 
​Hur många tecken från vänster som ska hämtas

Skärmklipp_3.JPG

04/ =EXTEXT (=MID)

Funktionen =EXTEXT hämtar X antal tecken från en cell, med start Y tecken in i en cell. Det finns tre argument:

Cell du vill hämta tecken från ; 

När du ska börja hämta tecken ;
​Hur många tecken från som ska hämtas

Skärmklipp_4.JPG

05/ Text till kolumner

Under menyfliken Data finns verktyget "Text till kolumner". Detta verktyg delar upp en cells värde i flera kolumner. Det finns två val:

 • Med fast bredd

Bestäm hur många tecken som ska vara mellan varje kolumnbyte

 • Avgränsade fält

Låt Excel känna av olika parametrar och göra bedömningen när kolumnbyte ska ske, exempelvis varje gång det är ett mellanrum, komma, semikolon o.s.v.​​

 

06/ Slå ihop Data / Celler

Du kan lägga ihop celler och egen text på två sätt

 • &

 • =SAMMANFOGA

Värdet i cell A1 + A2 + "Hej":

=A1&B1&"Hej"​​

=SAMMANFOGA(A1;B1;"Hej")

OBS: Text skrivs inom citattecken.

Tänk på att: " " innebär att det blir ett mellanslag mellan sammanfogningen

07/ Transponera

Om din data står på tre rader och du vill att de ska stå på tre kolumner (eller vice versa) använder du verktyget "Transponera".

Kopiera de celler som ska transponeras, högerklicka där de ska in och välj klistra in special (Ctrl + Alt + V) och välj transponera

08/ Avrunda cellens värde

Avrunda en cells värde till närmaste decimaltal med funktionen =AVRUNDA. Det finns två argument:

Cell du vill avrunda ;

Hur många decimaler som ska finnas

Sista argumentet kan ha -. Så vill du avrunda till tusental används -3 o.s.v.

09/ Gör om till positivt värde

Med =ABS ser du till att cellens värde alltid blir positivt. Det kan exempelvis vara att du har +1 000 och -1 000 och filtrerar och då vill att dessa ska lägga sig över och under varandra

13.JPG

10/ Vänd tecken

Ett smidigt sätt att vända cellens tecken på är genom att:

 1. Skriv -1 i valfri cell

 2. Kopiera cellen

 3. Markera de celler vars tecken som ska vändas

 4. Högerklicka och välj Klistra in special

 5. Välj multiplicera eller dividera

bottom of page