top of page

Grunderna i Excel Makro

Automatisera ditt arbete i Excel med hjälp av makro. Makro innebär att du skriver en kodremsa som utför klick och tryck. Kör makrot och klicken och trycken utförs. Med hjälp av Spela in makro så skrivs kodremsan automatiskt utifrån hur de spelar in dina klick / tryck. Ta reda på hur du gör detta nedan.

01/ Vad är ett Makro

Enkelt uttryckt är det att du spelar in  musklick och tangenttryck genom en kodremsa och när du "kör makrot" så utförs de klick och tryck som du har sagt åt den att utföra.

Exempelvis så kommer nedan kodsträng göra att du klickar i cell A1.

Range("A1").Select

02/ Varför makro?

1. Automatisera. Gör du något varje månad eller ska göra samma kommandon ex 20 gånger så lönar sig ofta att skriva ett makro.

2. Minska den mänskliga felfaktorn

3. Du kan utföra kommandon som inte går i Excel utan makron

Uppfinn inte hjulet på nytt varje gång utan slipp repetitiva och därmed tråkiga och tidsödande uppgifter

03/ Inställningar för att skriva makron

Se till att menyfliken "Utvecklare" kommer fram genom att högerklicka på menyraden, välj "Anpassa menyfliken" och klicka i "Utvecklare"

Spela in makro 1.PNG
Spela in makro 2.PNG

04/ Visual basic (VBA)

Menyraden "Utvecklare" dyker upp och längst till vänster "Visubal Basic" (VBA).

Detta är Excels programmeringsspråk. Tryck på rutan (eller alt F11) för att komma dit där du skriver din kod - vilket jag i steg 7 visar är superenkelt.

Excel.JPG

05/ VBA - makron

Till vänster kommer din Excel-bok upp med en lista på alla flikar.

Tryck på Infoga och Modul för att få upp där du skriver ditt makro.

Excel 2.JPG

06/ Makrons utformning

Ett makro börjar alltid med:

Sub "Namn på makrot" ()

Namnet får enbart vara ett ord

Det avslutas sedan med:

End sub

Däremellan kommer din kod

Excel 3.JPG

07/ Spela in ditt första makro

Du kan skriva ditt makro själv - eller låta Excel göra det genom funktionen "Spela in makro" som ligger under utvecklare.

Tryck på "Spela in makro" och sedan EXAKT (!) det som du vill ska spelas in. Avsluta med "Stoppa inspelning".

Allt som du klickat och tryckt på kommer nu att spela in under en modul i VBA - kika själv.

Excel 4.JPG

08/ Kolla igenom ditt makro

Efter du har spelat in så kika igenom ditt makro. Var noggrann med:

  • Att det kommer i rätt ordning

  • Att det ser ut som du tänkt dig. Ex om du ska filtrera kommer där stå värdena som ska finnas - inte de som ska sorteras bort

  • Att om det är en specifik flik det ska utföras i att börja med att välja den

Excel 3.JPG

09/ Koppla ditt makro till en knapp

Utför ditt makro genom att trycka på en knapp genom antingen:

1. Under utvecklare välj "Infoga" och "Knapp".

2.  Under Infoga välj "Former", skapa din form och högerklicka och välj "Koppla makro till knapp".

1.

Excel 5.JPG

2.

Excel 6.JPG

10/ Tips

1. Du kan inte ånga (Ctrl + Z) efter du kört ett makro!

2. Programmering innebär att det utförs exakt det du sagt till den, varken mer eller mindre. Lägg således lite tid på att gå igenom varje steg i din kod

3. Googla "VBA + vad det är du vill göra" - det du vill finns garanterat i ett forum på Internet

4. I början känns makron svårt men de flesta kommandon du vill göra kommer snart likna något som du redan gjort. Spara allt i Word-filer som du snabbt kan hämta för att replikera

Mina Online Excelutbildningar - 30% med koden: excelmedrickard

Logo text.png
bottom of page