top of page

Drop-down list

En drop-down list innebär att när du ställer dig i en cell så kommer olika möjliga värden upp i en nedrullningsbar lista. Lär dig detta, och hur du skapar en dependant drop-down list nedan. En dependant drop-down list är en lista som beror på vad du valt i en annan lista. Säg ex att du först väljer landet Sverige - då får du bara upp Malmö, Göteborg och Stockholm, hade du istället valt Danmark så får du upp tre danska städer.

01/ Drop-down list

Se hur det ser ut till höger

Drow-down list.JPG

02/ Steg

Steg 1 - Markera den cell eller de celler som ska få en nedrullningsbar lista

Steg 2 - Gå in på menyfliken Data

Steg 3 - Välj Dataverifiering (Data validation)

Steg 4 - Under Tillåt välj Lista (Allow --> List)

Steg 5 - Under Källa (Source) välj de celler med värden som ska vara valbara

Drow-down list 2.JPG

03/ Dependent drop-down list

  1. Steg 1 - Markera de celler som ska representera ett val i första listan (Andra pilen nedan)

  2. Steg 2 - Namnge cellerna till det val du gjorde i ditt första val (Första pilen nedan)

  3. Steg 3 - Under Källa (Source) skriver du =INDIREKT(Cell för första valet) (Tredje pilen nedan)

Drow-down list 3.JPG
Drow-down list 4.JPG
Drow-down list 5.JPG

04/ Tips

  1. Gör en egen flik där du lägger alla dina värden

  2. I Dataverifiering finns möjlighet att förtydliga informationen som kommer när du skriver ett värde som inte finns

Mina Online Excelutbildningar - 30% med koden: excelmedrickard

Logo text.png
bottom of page