top of page

Kör makro när data uppdateras

Det finns flera olika sätt att köra ett makron på. Det kan vara direkt i VBA, genom en knapp, använda ett snabbkommando o.s.v.

Nedan visar jag hur makrot körs varje gång data uppdateras i en flik. Det finns flera olika "event-triggers", där att makrot körs när data uppdateras är ett event. Just detta event är bland annat användbart när du:

  • Vill uppdatera en Pivot Tabell varje gång du lägger in ny data

01/ Gå in i VBA

02/ Dubbelklicka på den flik som ska göra att makrot körs när värden ändras

03/ Välj Worksheet, vilket innebär att eventet är kopplat till den fliken

04/ Välj eventet "Change"

05/ Ta bort Selection change - eventet

06/ Skriv din kod - exempelvis att allt (inkl PivotTabeller) ska refreshas

07/ Rekursiv loop

Rekursivt loop innebär att eventet i sig triggar eventet - vilket kan komma att innebära att Excel kraschar.

Har du till exempel Pivot Tabellen i samma flik som din data kommer det inte fungera. Du behöver i så fall 1. stänga av att nya event får inträffa, 2. köra eventet och sedan 3. ta bort spärren, se nedan

Mina Online Excelutbildningar - 30% med koden: excelmedrickard

Logo text.png
bottom of page