top of page

Infoga Office-dokument

Vill du infoga en PDF eller annat Office-dokument i din Excel, där den som öppnar Excelen snabbt kan få tillgång till dokumentet genom att dubbelklicka på ikonen?

Lär dig om detta nedan:

01/ Infoga Office-dokument

Infoga en ikon i din Excel som öppnar upp ett Office-dokument genom att:

  1. Gå in under menyraden "Infoga" och välj "Objekt"

  2. Gå till fliken "Skapa från fil" och hämta ditt dokument

  3. Välj "Visa som ikon"

  4. Om du vill kan du ändra ikon-figuren som kommer visas och dess text med "Byt ikon..."

  5. Välj OK

bottom of page