top of page

Inspiration

Vad har kunskapen om Makro i Excel givit mig? Ta inspiration av mina exempel och lär dig hur du kan ha nytta av det i ditt liv.

Generellt kan man säga att gör du något ofta, som en gång i månaden, så kan du använda ett makro. Likaså om du ska göra något väldigt många gånger. Eller kanske att du vill hämta data från väldigt många flikar och sammanställa denna data.

01/ Exempel 1 - Gå igenom många flikar

I den koncern jag arbetade i tog vi ut en Excelfil varje månad med koncernmellanhavanden, d.v.s. vad varje bolag inom koncernen var skyldiga varandra.

Koncernen innefattade 350 bolag, och således 350 flikar. Innan gick de in i varje flik och hämtade cellvärden och la i en "Master-flik".

En tidigare arbetsuppgift på 10 (h) varje månad, men stor risk för mänskligt fel, automatiserades med ett makro som tog 20 sekunder att köra.

02/ Exempel 2 - Göra samma sak många gånger

I samma koncern, där jag arbetade med bokföring, skulle vi ibland göra en bokföringsorder för varje bolag - exempelvis boka f-skatt.

Att knappa in konto, belopp, beskrivning, datum mm. tog sannerligen ganska lång tid.

Bokföringsprogrammet hade en funktion där du kunde kopiera celler i Excel och klistra in dessa direkt.

Med ett makro så fyllde jag bara i bolagsnumret varpå makrot såg till att allt hamnade där det skulle och att cellerna kopierades - för mig att direkt klistra in i bokföringsprogrammet.

03/ Exempel 3 - Göra samma sak ofta

I samma koncern skulle jag stämma av konton i redovisningen månatligen.

Systemgenererade rapporter från olika program skulle jämföras med bokföringen. 

Med hjälp av ett makro så behövde jag bara ta ut rapporterna och sedan köra makrot, därefter hade jag alla avvikelser snyggt summerade i en kolumn och kunde snabbt och enkelt fokusera på dessa.

Mina Online Excelutbildningar - 30% med koden: excelmedrickard

Logo text.png
bottom of page