top of page

Lösenordsskydda ditt makro

Precis som att du kan lösenordsskydda en Excelfil så kan du lösenordsskydda ditt VBA så att obehöriga inte kommer in och kan se och ändra i det. Nedan går jag igenom hur du gör detta

01/ Visual Basic

Gå in i VBA och dubbelklicka på det objekt eller den modul som du vill sätta ett lösenordsskydd på

02/ Egenskaper

Antingen

  • Högerklicka på namnet och välj "Egenskaper för VBAProject..."

  • Tryck på menyraden Verktyg och välj "Egenskaper för VBAProject..."

03/ Lås för visning

1. Gå in under menyraden "Skydd"

2. Välj "Lås projekt för visning"

3. Fyll i det lösenord du vill ha

4. Tryck OK och spara din Excel

OBS: Du kommer fortfarande kunna köra ditt makro, bara inte komma åt koden

Mina Online Excelutbildningar - 30% med koden: excelmedrickard

Logo text.png
bottom of page