Lösenordsskydda ditt makro

Precis som att du kan lösenordsskydda en Excelfil så kan du lösenordsskydda ditt VBA så att obehöriga inte kommer in och kan se och ändra i det. Nedan går jag igenom hur du gör detta

01/ Visual Basic

Gå in i VBA och dubbelklicka på det objekt eller den modul som du vill sätta ett lösenordsskydd på

02/ Egenskaper

Antingen

  • Högerklicka på namnet och välj "Egenskaper för VBAProject..."

  • Tryck på menyraden Verktyg och välj "Egenskaper för VBAProject..."

03/ Lås för visning

1. Gå in under menyraden "Skydd"

2. Välj "Lås projekt för visning"

3. Fyll i det lösenord du vill ha

4. Tryck OK och spara din Excel

OBS: Du kommer fortfarande kunna köra ditt makro, bara inte komma åt koden