top of page

Maila med Excel

Vill du maila direkt från Excel? Lär dig hur du mailar på ett dynamiskt sätt med mottagare, ämnesrad och innehåll som kan motsvara cellvärden

01/ Maila med Excel

 1. Funktionen som används är =HYPERLÄNK (HYPERLINK)

 2. Inled med =HYPERLÄNK("mailto:

 3. Efter detta så skriver du den mailadress som du ska maila och ska du inte göra något mer så avslutar du med ")

 4. Exempelvis: 
  =HYPERLÄNK("mailto:rickard.back@excelmedrickard.com")

 5. Om du vill lägga till en av CC, BCC, ämnesrad eller brödtext så skriver du efter mailadressen ett ? följt av en av nedan och avslutar sedan med ")
  cc=
  bcc= 
  subject= 
  body= 

 6. Exempelvis
  =HYPERLÄNK("mailto:rickard.back@excelmedrickard
  .com?subject=Välkommen till Excel med Rickard")

 7. Om du vill lägga till ytterligare en eller flera av ovan (CC, BCC eller Brödtext) så innan det sista citattecknet skriver du ett & följt av vad du vill lägga till. Avsluta med ")

 8. Exempelvis:
  =HYPERLÄNK("mailto:rrickard.back@excelmedrickard
  .com?subject=Välkommen till Excel med Rickard&body=Hej")

02/ Byt ut text till cellreferenser

Det smarta med Excel är att du kan byta ut text mot cellreferenser. Ex behöver mailadressen du ska skicka till inte skrivas med texten "rickard.back@excelmedrickard.com" utan du kan använda dig av värdet som står i en cell. För att göra detta så:

 1. Som du ser i formeln så börjar och avslutas det med citattecken. Detta beror på att all text som skrivs i en funktion görs inom citattecken. Vill du däremot lägga till en referens så måste du avsluta citattecknet, lägga ihop en cellreferens och sedan starta citattecknet igen (om cellreferensen inte är det sista som sker i formeln).

 2. Exempel 1
  =HYPERLÄNK("mailto:"&A1)
  Du lägger ovan ihop texten "mailto:" med referensen som anges i A1

 3. Exempel 2
  =HYPERLÄNK("mailto:"&A1&"?subject="&B1&"&body="&C1)
  Du mailar nu adressen som står i A1 där ämnesraden i mailet är det som står i B1 och brödtexten det som står i C1. Notera hur vi avbryter citattecknet med ett citattecken, lägger till cellreferensen med &-tecknet och sedan lägger till text igen med & + "

03/ Att tänka på

 1. Alla ovan behöver inte användas

 2. Mailadressen att skicka till kan vara flera med ett komma (,) emellan

 3. Avsluta Mailto med ?-tecknet om du vill använda fler än Mailto av ovan

 4. Använd &-tecknet om du vill byta mellan CC, BCC, Subject och Body

 5. Texten %0A innebär att du hoppar ett steg ner i ditt mail

 6. Det går inte att bifoga filer eller ändra tecken-färg/storlek/fetstil o.s.v. utan VBA eller Add in

bottom of page