top of page

OM (IF)

I VBA vill du ibland använda dig av den logiska funktionen OM i själva makrot. Jag ser att detta används framförallt när du använder dig av en loop, exempelvis:

  • Du vill göra en loop men inte att den utförs om inte vissa kriterier är satta. Det kan vara att du vill att loopen utförs i alla flikar utan en specifik

I annat fall är det enklare att göra en OM-funktion direkt i Excel

01/ Ställ upp din OM

Så här ser det ut:

IF "villkor" Then

"Skriv vad som ska hända om sant"

ElseIf (frivilligt) "villkor" Then

"Skriv vad som ska hända om sant"

ElseIf (frivilligt) "villkor" Then

"Skriv vad som ska hända om sant"

End if

If Range("A1").Value = 1 Then
Range("A2").Value = 10
ElseIf Range("A1").Value = 2 Then
Range("A2").Value = 20
End If

Om A1 är 1 blir A2 10

Om A1 är 2 blir A2 20

02/ Exempel - "Loopa" igenom alla flikar utan en

Dim ws As Worksheet

For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets

If ws.Name <> "Namn på flik" Then

"Skriv din kod"

End if

Next ws

Mina Online Excelutbildningar - 30% med koden: excelmedrickard

Logo text.png
bottom of page