top of page

Power Query

Power Query är ett verktyg för att automatisera hämtning och transformering av data. Så hämtar du ofta data från samma ställe och gör samma omvandlingar av data? Sluta med det och lär dig Power Query!

Exempelvis: Du tar ut en fil från ett system som du börjar jobba i. Du hämtar med en XLETAUPP-formel värden från en annan datakälla, tar bort kolumner du inte behöver, gör om formatet till rätt format o.s.v. Beräknad tidsåtkomst med Power Query? Den tid det tar att ta ut filen från systemet och trycka på uppdatera.

Det går även att göra om du har flera filer som ser exakt likadana ut att. Så på bara några sekunder kan du läsa in data från hur många filer du vill.

Det är också användbart på olika datakällor, som PDF, Excel, SQL, Websidor o.s.v.

Lär dig mer om detta nedan!

bottom of page