top of page

A1 eller R1C1

Den första cellen i varje flik refereras som standard i Excel som A1 men kan i vissa fall, som när du skriver makron, även refereras som R1C1 (Row 1 Column 1).

Våren/sommaren 2020 släpper jag en Youtube-video på Excel med Rickard om detta, som läggs ut här också. Subscriba för att inte missa! Tills vidare - se nedan:

01/ Fördelar med R1C1

Den främsta fördelen är att kolumnnumret kommer med som en siffra.

Detta innebär att du kan sätta kolumns-numret som en variabel

Exempelvis så kommer nedan kodsträng att ställa dig i A1

Dim x As Integer

 

x = 1

Cells (x, x).select

02/ Skillnad när du skriver makro

I exempel 1 illustreras att du trycker på cell A1.

I exempel två ställer du dig i B1 och summerar cell A1 - A2

Exempel 1:

Cells (1, 1).select

Range("A1").select

 

Exempel 2:

 Cells(1, 2).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-1]:R[1]C[-1])"

 Range("B2").Formula = "=SUM(A1:A2)"

03/ Spela in makro

När du använder dig av funktionen "Spela in makro" så kommer den alltid att använda sig av A1 format när du klickar på en cell och R1C1 format när du skriver något i cellen

Range("A1").select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Excel med Rickard"

04/ Exempel på fördelar

Främsta nyttan med att veta hur R1C1 fungerar är att du kan ändra i ditt makro och känner dig bekväm med att när det står RC[-1] så innebär det cellen på samma rad och en kolumn till vänster - ex står du i B1 så blir RC[-1] cell A1.

Ett till exempel till höger som illustrerar hur du ibland vill sätta kolumnantalet i en rad som en variabel

Ta dig till sista kolumnen i rad 1

Dim x As Integer

 

x = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column

Cells (1, x).select

Mina Online Excelutbildningar - 30% med koden: excelmedrickard

Logo text.png
bottom of page