top of page

Skapa egna kortkommandon

Med VBA kan du skapa dig dina egna kortkommandon. Nedan kommer jag visa hur du gör detta och vad du behöver tänka på. Jag kommer även att ge dig mina två bästa kortkommandon: 

  • Gör om markerade celler till värden

  • Ändrar tecken på markerade celler (+ blir -, - blir +)

Lär dig mer om detta nedan:

01/ Steg 1 - Spela in makro

Välj "Spela in makro" och i rutan välj vad du vill ha för kortkommando
OBS: Liten bokstav = Ctrl + bokstav. Stor bokstav = Ctrl + Shift + bokstav.

Välj att spara makrot i "Arbetsboken egna makron"

02/ Steg 2 - Visual basic

Tryck på OK och sedan stäng av inspelningen

Gå in under Visual Basic så hittar du din modul under VBAProject (PERSONAL.XLSB)

Denna öppnas varje gång du öppnar en Excel och här skriver du det du vill att kortkommandot ska utföra

03/ Exempel 1 - Gör om markerade celler till värden

Sätt in nedan kod i din modul för att göra om de celler som du markerar till värden

Sub Klistra_in_värden()

    Selection.Copy

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _

        :=False, Transpose:=False

    Application.CutCopyMode = False

   

End Sub

04/ Exempel 2 - Vänd tecken på markerade celler

Sätt in nedan kod i din modul för att vända tecken på markerade celler (+ blir - och - blir +)

Sub Byt_tecken()

Dim rng As Range

    Dim area As Range

    Dim c As Range

 

    Set rng = Selection

   

    For Each area In rng.Areas

        For Each c In area.Cells

       

If Not IsEmpty(c.Value) Then

If IsNumeric(c.Value) Then

 

            c.Value = c.Value * (-1)

End If

End If

        Next c

    Next area

End Sub

Mina Online Excelutbildningar - 30% med koden: excelmedrickard

Logo text.png
bottom of page