top of page

Gör din Excel snabbare och filen mindre

Blir du trött av att öppna upp en Excel för att det går fruktansvärt långsamt allt du ska göra i den? Och märker du att den är väldigt stor när du sparar ner den på skrivbordet, kanske att du inte ens kan skicka den via email? Det finns några smarta knep för att göra ditt arbete mindre plågsamt och snabbare.

Lär dig mer om detta nedan:

01/ Att gå igenom

02/ Använd manuellt beräkningsalternativ av formler (Snabbare)

03/ Använd så få flikar och formler som möjligt (Snabbare, Mindre)

04/ Gör om formler till värden (Snabbare)

05/ Se till att du inte kan scrolla "i all oändlighet" (Mindre)

06/ Undvik "Volatile"-funktioner (Snabbare)

02/ Manuellt beräkningsalternativ

Varje gång du gör något i Excel så beräknas formler på nytt - inte bara i den cell du precis gjort ändringen i eller de som använder sig av den cellen, utan hela Excelen. Vanligtvis inga problem, men har du hundra- eller tusentals celler med formler så är det värt att stänga av denna automatiska uppdatering genom att:

 1. Öppna upp den långsamma Excel-filen

 2. Gå in under menyfliken "Formler"

 3. Längst till höger under "Beräkning" så välj Beräkningsalternativ "Manuell"

 4. Varje gång du vill att formlerna ska beräknas så tryck F9 eller eller "Beräkna nu"

03/ Minimera flikantalet

Kan du lägga data i samma flik så kommer Excel att utföra sina beräkningar snabbare. 

04/ Gör om formler till värden

Har du gjort klart en formel och fått fram det värde som du vill ha så gör om cellvärdet till värden istället för att ha kvar formeln. Detta gör du genom att:

 1. Kopiera de celler med formel i sig

 2. Klistra in värden, antingen med klistra in special (Ctrl + Alt + V) eller klistra in-alternativet

05/ Scrolla i all oändlighet

Ibland kommer du märka att du kan scrolla i din flik "i all oändlighet", d.v.s. så många rader upp och ned som din Excel-version har (1 048 576 i versioner >2003) och så många kolumner i sidled som din Excel-version har (65 536 i versioner >2003).

Om du ser detta, genom scroll-funktionen på ytterkanterna, så kommer din Excel sparas ner som extremt mycket större än vad den faktiskt behöver vara.

Gör då följande (om det är för många rader):

 1. Hitta den sista raden med värden som du vill behålla

 2. Tryck på radnumret under

 3. Håll inne Ctrl + Shift och tryck på piltangenten nedåt

 4. Tryck på Ctrl och -

 5. Spara filen

Ctrl + Shift + Neråt-pil

Ctrl + -

06/ Undvik "Volatile"-funktioner

Volatile-funktioner i Excel är funktioner som behöver beräkna om sig själva, även om ingen data i själva arbetsbladet har ändrats. Det är funktioner som: IDAG (TODAY), NU (NOW), SLUMP (RAND) o.s.v.

bottom of page