top of page

Tecken att känna till i Excel

För att använda Excel är det bra att veta hur Excel registrerar vissa tecken. Exempelvis så är datumen 1900-01-01 även talet 1 och alla datum efter har tal som motsvarar dagar efter 1900-01-01.

Vad mer är det värt att känna till?

Våren/sommaren 2020 släpper jag en Youtube-video på Excel med Rickard om detta, som läggs ut här också. Subscriba för att inte missa! Tills vidare - se nedan:

01/ Tecken att gå igenom

02/ Apostrof (')

03/ Utropstecken (!)

04/ Tusen- och decimalavgränsare

05/ Kolon (:)

06/ Semikolon (;) eller komma (,)

07/ Citattecken ("")

08/ Datum (1900-01-01)

Sätts först för att skriva som text i cellen. Omsluter även flik-referering

Behövs också vid flik-referering

Används vid referering till celler i ett intervall

Används som avgränsare mellan en funktions argument

Används för att skriva text i en funktion

Som även har värdet 1

02 och 03/

Apostrof (') & Utropstecken (!)

02/ Knappen till höger om Ä. Skriver du den först så kommer den att returnera det du skriver som text och även försvinna.

Den används även runt fliknamnet om du refererar till en annan flik, krävs enbart om fliknamnet har fler än två ord, en siffra eller ett "specialtecken"

03/ Refererar du till en annan flik så sätter du ett utropstecken efter fliknamnet

Returnerar texten =A1 istället för värdet i A1. Tecknet ' försvinner även

Returnerar värdet i Cell A1 i flik 19000-01-01

04/ Tusen- och decimalavgränsare

Tusenavgränsare = Finns inte som standard i Excel

Decimalavgränsare = kommatecken (,) som standard i Excel

Tips: Tar du ut en systemgenererad rapport med ex komma som tusenavgränsare och punkt som decimalavgränsare så använd funktionen "Sök och ersätt" (Ctrl + H) för att ta bort dem

tal 5.png
tal 6.png

05/ Kolon (:)

Används vid referering till celler i ett intervall, ex A1:A3 innefattar cellerna A1, A2 och A3

06/ Semikolon (;) eller komma (,)

Används som avgränsare mellan en funktions argument.

Beroende på version av Excel du har så är det antingen semikolon eller komma du ska använda, det framgår när du ska skriva en formel

07/ Citattecken ("")

När du vill skriva text i en funktion så gör du detta inom citattecken

Tips:

  • Skriver du "" så innebär det att du skriver ingenting
    (Dock blir cellens värde inte "Blank" d.v.s. ingenting. För att få den det så skriv då ex 0 och sedan använd funktionen "Ersätt" och ersätt 0 med ingenting)

07/ Datum som tal

Som jag nämnde inledningsvis är datum även ett tal i Excel där 1900-01-01 har talvärde 1. 1900-01-02 har talvärde 2 o.s.v.

Detta innebär att du kan ta ett datum - ett annat och då få fram hur många dagar det är emellan de två datumen

Visar hur många dagar datumet 2020-12-31 är efter 1900-01-01

Visar antal dagar mellan sista december 2020 och 2019

bottom of page