top of page

XLETAUPP (XLOOKUP)

Vad är det här? - undrar några?

ÄNTLIGEN! - tänker vissa (som jag)

Microsoft har haft ett projekt för att uppgradera LETARAD (VLOOKUP)-funktionen i många år, och äntligen är den här (för Office 365-prenumeranter)

Det den gör är att den letar efter ett värde i en kolumn eller rad, en matchning med vad du sagt åt den att leta efter, och sedan hämtar ett värde från en annan kolumn eller rad i valfri riktning om där den matchade. Exempelvis att du söker i kolumn A efter "Banan" och när du hittat första cellen med det värdet så hämtar du värdet i kolumn C.

Fördelarna mot LETARAD:

  • Enklare att första sig på

  • Slipp ”FALSE”-argumentet, default nu är exakt matchning

  • Slipp markera en massa kolumner

  • Du kan matcha i alla riktningar (äntligen!)

  • Den har in inbyggd =OMFEL (IFERROR)

Lär dig mer om detta nedan

01/ Definition

=LETARAD (VLOOKUP) letar efter en cells värde i ett intervall eller matris och vid matchning returneras motsvarande objekt från ett andra intervall eller matris

Ex. hämta värden till juli månad nedan

02/ Sex argument (3 valfria)

Värdet att leta efter ;

Området att hitta värdet du letar efter, kan vara en rad, en kolumn eller en matris ;

Område att hämta värde från, motsvarande rad, kolumn eller matris som i ovan ;

(optional) inbyggd =OMFEL (IFERROR) ;

(optional) typ av matchning, allt annat än exakt matchning används sällan ;

(optional) vilken riktning du ska söka, ex från kolumn A till sista kolumnen eller tvärtom

I ovan blir värde att leta kontonumret i din masterfil

Område att hitta värdet du letar efter är kolumnen i bankfilen där kontonumren listas

Område att hämta värde från är kolumnen i bankfilen där saldona finns

Rimligtvis vill du använda det fjärde argumentet som innebär att om kontonumret inte finns kvar i bankfilen (kanske avslutat) så vill du returnera 0 för juli månad

03/ Tips

  1. Det första argumentet "Värdet att leta efter" brukar vanligtvis ligga i nära anslutning till där du är. Det andra och tredje argumentet vanligtvis på ett annat ställe

  2. Kräver exakt matchning så se till att cellerna ser ut på samma sätt, ibland behöver du konvertera siffror till tal

  3. Formeln matchar med det första värdet i kolumnen, se till så att det inte finns några dubbletter

  4. Versaler spelar ingen roll

Tal som är sparat som text kan inte matchas mot. Måste konverteras till tal först. OBS dock: 

Börjar det med en nolla så kommer nollan försvinna!

Matchning av ananas kommer vara den översta av raderna. Var noga med att kolla dubbletter

Mina Online Excelutbildningar - 30% med koden: excelmedrickard

Logo text.png
bottom of page