top of page

LETARAD (eng. VLOOKUP)

Troligtvis den mest användbara Excel-funktionen som funnits heter =LETARAD, eller som den på engelska heter, =VLOOKUP. Överväg dock att lära dig XLETAUPP som släpptes 2020-02-01 och gör samma jobb fast bättre.

Det LETARAD gör är att den letar efter ett värde i en kolumn, en matchning med vad du sagt åt den att leta efter, och sedan hämtar ett värde från en cell till höger om där den matchade. Exempelvis att du söker i kolumn A efter "Banan" och när du hittat första cellen med det värdet så hämtar du värdet i kolumn B som kanske är antal.

01/ Definition

=LETARAD (VLOOKUP) letar efter en cells värde i en kolumn och vid matchning returneras ett värde i en kolumn höger om där den matchade

Ex. hämta värden till juli månad nedan

02/ Fyra argument

Värdet att leta efter ;

Området att jobba i, där den första markerade kolumnen är där det letas ;

Vid träff, välj hur många kolumner till höger som du ska plocka ditt värde från ;

Typ av matchning 

I ovan blir värde att leta kontonumret

Område att jobba i är bankfilen där du markerar kolumner, först den med banknummer och sist den med värden som ska hämtas

Antalet kolumner som du markerat i steg 2

Tänk alltid falskt här, måste fyllas i

03/ Tips

  1. Det första argumentet "Värdet att leta efter" brukar vanligtvis ligga i nära anslutning till där du är. Det andra argumentet vanligtvis på ett annat ställe

  2. Kräver exakt matchning så se till att cellerna ser ut på samma sätt, ibland behöver du konvertera siffror till tal

  3. Formeln matchar med det första värdet i kolumnen, se till så att det inte finns några dubbletter

  4. Sätt =OMFEL innan formeln för att bestämma värde om ingen matchning finns

  5. Versaler spelar ingen roll

  6. Hämtning till kolumn till vänster går ej, flytta kolumnerna eller använd en =INDEX- + =PASSA-funktion

Tal som är sparat som text kan inte matchas mot. Måste konverteras till tal först, börjar det med en nolla så kommer nollan försvinna!

Matchning av ananas kommer vara den översta av raderna. Var noga med att kolla dubbletter

Mina Online Excelutbildningar - 30% med koden: excelmedrickard

Logo text.png
bottom of page