top of page

INDEX + PASSA (eng. MATCH)

Kombinationen av de två funktionerna hämtar data i en tabell utifrån både kolumn- och radvärden. Exempelvis när tabellen matchar månaden "Maj" med staden "Göteborg".

Ska du bara matcha med ett värde, ex månad eller stad, så rekommenderar jag att hellre använda XLETAUPP (XLOOKUP) eller LETARAD (VLOOKUP).

Lär dig mer om INDEX + PASSA nedan:

01/ INDEX

Vi kommer till hela funktionen senare men börjar med att gå igenom delarna och då först =INDEX

=INDEX returnerar ett värde i en tabell eller ett område

Ex. "Hämta värde fyra i detta område" och då returnera April

02/ Tre argument

Område där du ska hämta data ; Radnummer att hämta ;

Kolumnnummer att hämta

Det sista argumentet är frivilligt

Området blir cellerna D1:D12 och vi hämtar det fjärde värdet i detta intervall --> April

03/ PASSA (Eng. MATCH)

  1. =PASSA letar efter ett värde i ett område och returnerar värdets position

04/ Tre argument

Sökvärde (ex cellreferering, siffra eller ord inom citattecken) ;

Område att leta efter sökvärdet ;

Typ av matchning

Typ av matchning behöver fyllas i att det ska vara 0 (liknande Falskt i LETARAD)

Vi söker efter april i området D1:D12 och hittar det vi letar efter i den fjärde cellen

05/ INDEX + PASSA

I ovan så vill du hämta värdet i den stad som står i F6 och den månad som står i F5. Hela formeln är:

=INDEX(B2:D13;PASSA(F5;A2:A13;0);PASSA(F6;B1:D1;0))

Om vi går tillbaka till 01/ och INDEX tre argument så är det Matris + rad + kolumn. Vi vill alltså att radnumret blir den månad som står i F5 och kolumnnumret staden som står i F6. Detta får vi genom att sätta in "Passa" (Match).

=INDEX( Område där du ska hämta data ; = B2:D13

=PASSA (Sökvärde ; = F5

Område att leta efter sökvärdet ; = A2:A13

Typ av matchning)  ; = 0

=PASSA (Sökvärde ; = F6

Område att leta efter sökvärdet ; = B1:D1

Typ av matchning) : = 0

Radnummer

Kolumnnummer

bottom of page