top of page

Nästa steg - Excel Makro

Har du kikat in grunderna i Excel Makro här och är redo för nästa steg? Klicka på rubrikerna nedan för att lära dig mer.

Den första cellen i varje flik refereras som standard i Excel som A1 men kan i vissa fall, som när du skriver makron, även refereras som R1C1 (Row 1 Column 1).

Vilka möjligheter ger detta?

I VBA kan du bestämma att exempelvis en bokstav är en variabel och sedan bestämma vad variabeln ska vara.

Exempelvis: 

X = Antal rader med text

Y = Värdet som står i cell A5

Skriv en kod som du sedan upprepar i exempelvis alla flikar, alla celler i en kolumn o.s.v.

Exempelvis:

  • Hämta cell A1:A5 i samtliga flikar och lägg i en ny flik ovanpå varandra

  • Kontrollera alla värden i rad 1 och om SANT så ta bort kolumn

Lär dig skriva dina egna kortkommandon och ta del av mina exempel:

Ctrl + "Bokstav" = Vänder tecken på markerade celler

Ctrl + "Y" = Kopierar och klistrar in markerade celler som värden

Lär dig hur du skriver en OM-funktion (IF) i VBA

Exempelvis:

Range("A1").End(xlUp).Offset(1, 0)

Innebär att du använder cellen under sista använda cellen i A-kolumnen.

Vika möjligheter ger detta?

Vill du att ett makro körs varje gång du gör något i en flik?

Exempelvis:

  • Uppdaterar en Pivot-Tabell automatiskt när datan uppdateras

Klicka och lär dig mer om hur du gör att ditt makro körs snabbare:

  • Application.DisplayAlerts

  • Application.ScreenUpdating

  • Application.Calculation

  • Application.DisplayStatusBar

  • Använd en rad istället för många

Lär dig hur du lösenordsskyddar ditt makro

Mina Online Excelutbildningar - 30% med koden: excelmedrickard

Logo text.png
bottom of page